Yerel

Nazilli Belediyesi, Mayıs ayı meclis özeti

Nazilli Belediyesi, Mayıs ayı meclis özeti

Nazilli Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 5 Mayıs’ta gerçekleşen 1. Birleşim 1. Oturumu ve 6 Mayıs’ta gerçekleşen 1. Birleşim 2. Oturumuna ait karar özetleri yayımlandı.

                                                                      

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı  Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının

  • 05/05/2022 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait Karar Özetleri
TARİH KARAR NO KARARIN KONUSU
 

 

05.05.2022

 

 

95

1-    Gündem 1 : Mescitli Mahallesinden KENAN DİLEK, Yalınkuyu Mahallesinden HASAN DEMİR, MEHMET ÇIRIK, AHMET ŞAHİN’in kadastro çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi olarak seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
 

05.05.2022

 

96

Gündem 2: Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi 732 ada 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar komisyonuna sevki toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 

05.05.2022

 

97

Gündem 3: Bozyurt Mahallesi 153 Ada 1,2,3,4,5 ve 6  Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hususunun İmar komisyonuna sevki toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
05.05.2022 98 Gündem 4: Arslanlı Cumhuriyet Mahallesi 194 Ada 1 Parsele İlişkin 2017/738 Esas, 2017/1285 Sayılı Mahkeme Kararının İmar komisyonuna sevki toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
        

05.05.2022

 

     99

Gündem 5: 2022 Yılında yapılması planlanan Geleneksel Boğa Güreşi ve Geleneksel Rahvan At Yarışı Festivallerinin yapılıp yapılmaması ve yapılacak ise giderlerin Belediye Bütçesinden karşılanması hususunun plan bütçe komisyonuna havalesine, toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 

05.05.2022

 

100

Gündem 6: Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan Şehit Ali GÜNAY Parkı’nın isminin iptal edilerek; Zafer Mahallesi 76 Sokak üzerinde bulunan Parka Şehit Uz. J. Çvş. Ali GÜNAY ismi verilerek bundan sonra “Şehit Ali GÜNAY Parkı” ismi verilerek isim değişikliği yapılması hususunun İmar komisyonuna sevkine , toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 

 

05.05.2022

 

 

101

Gündem 7: Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığından izin alınmak koşulu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 70. Maddesinde ve 4046 sayılı yasanın 26. Maddesinde de Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması için şirket kurulması hususunun plan bütçe komisyonuna havalesine, toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
         

 

05.05.2022

 

 

102

Gündem 8: Belediyemizin 02.11.2021 tarihli ve 168 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine,  Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi uyarınca İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulmasına toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
 

 

05.05.2022

 

 

103

 

Gündem 9: 2021 kesin hesabın 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine göre onaylanması için karar alınması gerektiğinden gündemin plan ve bütçe komisyonuna sevkine   toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2022

 

 

104

 

Gündem 10 : Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesinde ödeneği yetmeyen ve tertibi açılmayan kalemler için ek ödenek verilmesi hususunun plan ve bütçe komisyonuna sevkine   toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

05.05.2022

 

105

Gündem 11:  Karaçay Mahallesi 1515 Ada 5,6 Nolu Parseller, 1550 Ada 11,12,13,14,15,16,17 ve 18 Nolu Parseller  ve Sümer Mahallesi 1141 Ada 46 nolu parsel, Sümer Mahallesi 1142 Ada 9,13 nolu Parsellerde  ait ima planı değişikliği yapılması hususunun  İmar komisyonuna sevki toplantıya  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2022 Yılı  Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının

  • 06/05/2022 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait Karar Özetleri
TARİH KARAR NO KARARIN KONUSU
 

06.05.2022

 

106

Gündem 1 :     UİP – 09882488  Plan İşlem numaralı,  Nazilli İlçesi Zafer Mahallesi 732 Ada 6 ve 7 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin  oy birliği  ile kabul edilmiştir.

 

 

06.05.2022

 

107

Gündem 2:     UİP – 09973098  Plan İşlem numaralı,  Nazilli İlçesi Bozyurt Mahallesi 153 Ada 1,2,3,4,5 ve 6  Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin  oy birliği  ile kabul edilmiştir

 

 

 

06.05.2022

 

 

108

Gündem 3: Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2017/738 Esas 2017/1285 sayılı mahkeme kararına istinaden 04/12/2013 tarih 160 sayılı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının  Arslanlı Cumhuriyet Mahallesi 194 ada 1 parsele ilişkin kısmının iptali,  yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin  oy birliği  ile kabul edilmiştir.

 

 

 

06.05.2022

 

 

109

Gündem 4: 5393 Sayılı Belediye Kanununun  14. Maddesinin (a) bendi gereğince Boğa Güreşi ve Geleneksel Rahvan At Yarışı Festivalleri’nin Yapılmasına,  mecliste yapılan oylama sonucu Yezdan YILDIRIM’ın red oyuna karşılık  komisyondan  geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

 

        

 

06.05.2022

 

  

   110

Gündem 5: Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan “Şehit Ali GÜNAY Parkı” isminin iptal edilerek Zafer Mahallesi 76 sokak üzerinde bulunan parka Şehit Uz.J.Ali GÜNAY ismi verilerek “Şehit Uz.J.Ali GÜNAY Parkı” olarak anılması kararı yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin  oy birliği  ile kabul edilmiştir.

 

 

 

06.05.2022

 

 

111

Gündem 6: Hazırlanan gerekçe raporu ve alınacak olan meclis kararının Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığından izin alınmasına esas teşkil etmek üzere Şirket  Kurulmasına  plan bütçe komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup,  yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin  oy birliği  ile kabul edilmiştir.

 

 

 

06.05.2022

 

 

112

Gündem 7: Plan Bütçe Komisyonunca  Bülent SAYAR ve Esin Ülkü BEYAZIT’ ın çekimser oyuna karşılık oyçokluğu  ile kabul edilen 2021 Yılı kesin hesabına ait karar  Yapılan oylama sonucunda komisyondan geldiği şekliyle, Mustafa AKKAYA, Bülent SAYAR, Hulki KARAKAYA,  Ali ERTÜRK, Erkin ÖZBEK, Hasan Hüseyin EREN Esin ÜLKÜ BEYAZIT, İrem GÜRSOY , Mehmet DEMİREL ve Serpil ATEŞ AKKAYA’nın  çekimser oylarına karşılık toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
         

 

06.05.2022

 

 

113

Gündem 8: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 yılı ek bütçesinin Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine  uygun olduğu tespit edilmiş olup bütçenin hazırlandığı şekliyle 89.660.000,00 TL gelir ve gider denkliği sağlanmış şekilde kabulüne toplantıya katılan Plan Bütçe Komisyon üyelerin oy birliği ile onadığı karar; Komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
 

 

 

06.05.2022

 

 

 

114

Gündem 9:  UİP – 09360172  Plan İşlem numaralı,  Nazilli İlçesi,Karaçay Mahallesi 1515 ada 5-6 parseller ,Karaçay Mahallesi 1550 ada 11-12-13-14-15-16-17-18 parseller,Sümer Mahallesi 1141 ada 46 nolu parsel, Sümer Mahallesi 1142 ada 9 ve 13 parsellerde Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin  oy birliği  ile kabul edilmiştir.

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL